Oběžník - ČRS MO Zbraslav

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Oběžník

INFORMACE
OBĚŽNÍK ČRS z.s. MO Zbraslav pro rok 2017
 
Vážení rybáři,
tímto oběžníkem Vás informujeme o důležitých skutečnostech, plánech a termínech naší MO a upozorňujeme na změny a povinnosti spojené s výkonem rybářského práva. Důrazně upozorňujeme na pečlivé prostudování Rybářského řádu a popisů jednotlivých revírů ČRS, kde jsou uvedeny i další potřebné údaje, včetně důležitých údajů zákona o rybářství, prováděcí vyhlášky a stanov. Toto se týká i znalosti zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

1. Úřední hodiny MO Zbraslav
V měsíci lednu: každé úterý, středa a čtvrtek od 14.15 do 17.00 hod. V únoru, březnu a dubnu každé úterý a čtvrtek od 14.15 do 17.00 hod. Květen, červen a červenec každý čtvrtek od 14.15 až 17.00 hod.
Srpen dovolená, září a říjen 1. a 3. čtvrtek v měsíci, listopad a prosinec každé úterý a čtvrtek od 14.15 do 17.00 mimo svátek.
Každý třetí čtvrtek v měsíci se konají pravidelné schůze výboru MO. Splnění členských povinností, odevzdání úlovkových lístků, zaplacení členských známek a poplatků za neodpracovanou brigádu vč. nové povolenky si můžete vyřídit již v prosinci na příští rok. Řádně vyplněný úlovkový lístek, včetně sumáře, je nutno odevzdat do 15. ledna 2017. Upozorňujeme na změny v rybářském řádu.

2. Výroční členská schůze MO - se uskuteční dne 18. 3. 2017 v 8,30 hod. v restauraci U Přístavu,
U Malé řeky 623

3. Rybářské brigády
Budou vždy v době od 7.00 až 12.00 hod. (sraz a zápis v kanceláři MO U Malé řeky 622) ve dnech
11.3., 15.4. a 20.5. 2017  (další termíny nejsou uvažovány)
Upozorňujeme členy, že brigády v jiných místech (Modřany, Vrané, Lipence) jsou omezeny.
Doporučujeme pracovní oděv, rukavice.
Brigádnická povinnost, nebo zaplacení Kč 400,--  v roce 2017 se vztahuje na všechny členy, kteří se narodili v roce 1954 a výše, kromě členů ZTP a žen.

4. Školení nových členů – rok 2017
Proběhne v těchto  termínech 21.1.,18.2.,18.3.,22.4.2017 v budově MO Zbraslav od 14,00 hodin.

5. Dětské rybářské závody
Se tradičně uskuteční na Malé řece v neděli dne 28.5. 2017
Bližší údaje na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz. MO si vyhrazuje právo změny termínu a místa konání závodu, včetně případného zrušení. Před a během závodů je revír uzavřen.

6. Závody dospělých
Po zkušenosti z minulých let se uskuteční závody dospělých na Malé řece v sobotu dne 27.5.2017.
Další podrobnosti na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz. MO si vyhrazuje právo změny termínu a místa konání závodů, včetně případného zrušení. Před závody a během závodů je revír uzavřen.

7. Pravidelné peněžní příspěvky zápisné, členské známky, brigády
dospělí 200,-- Kč, 400,- Kč, 400,- Kč (10 hod)
mládež 16 až 18 let 50,- Kč 200,- Kč, 200,- Kč (5 hod)
děti do 15 let 50,- Kč, 100,- Kč,
Je umožněno členům, kteří nechtějí a nebudou v novém roce lovit, zaplatit pouze udržovací poplatek (členskou známku). Náhradu za brigádu již neplatí. Ceny povolenek na rok 2017: vývěska MO Zbraslav a www.rybari-zbraslav.cz.

8. Telefon a www.
Do kanceláře MO Zbraslav v úředních hodinách: tlf. 257 92 25 25,
Adresa: ČRS z.s., MO Zbraslav, U Malé řeky 622, Praha - Zbraslav, PSČ 156 00
Internet: MÁME WEBOVOU STRÁNKU: www.rybari-zbraslav.cz,
E-mailová adresa: rybari.zbraslav@seznam.cz, rybarizbraslav@seznam.cz, (platí obě)

9. Zájezd
Otázka případného zájezdu bude řešena v průběhu roku 2016. Bližší informace na výroční schůzi v r. 2017, na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz.

10. Úleva důchodcům, kteří do konce roku 2016 dosáhli věku 70. let:
I nadále platí rozhodnutí VČS z roku 2008, že členové narození v roce 1946 a starší obdrží v roce 2017 slevu na jednu, kteroukoliv povolenku ve výši Kč 250,-.

11. Místa pro hendikepované rybáře
Na revíru V7A Malá řeka jsou vytvořena pro hendikepované rybáře u parkoviště vedle komunikace K Přehradám. Nejedná se o vyhrazená místa.

12. Soupis revírů vydaný pro rok 2016 je platný 2 roky a proto si jej ponechte i pro rok 2017. K dispozici budou případné dodatky, které obdržíte s povolenkou.

13. V roce 2017 pokračuje akce První povolenka pro děti do 15 let zdarma. Jedná se o mimopstruhovou povolenku USMP v ceně 300,- Kč nebo příspěvek v této výši na povolenku dle přání.                                                        
 
Výbor MO ČRS Zbraslav
OBĚŽNÍK MO ČRS Praha  -  Zbraslav pro rok 2016
 
Vážení rybáři,
tímto oběžníkem Vás informujeme o důležitých skutečnostech, plánech a termínech naší MO a upozorňujeme na změny a povinnosti spojené s výkonem rybářského práva. Důrazně upozorňujeme na pečlivé prostudování Rybářského řádu a popisů jednotlivých revírů ČRS, kde jsou uvedeny i další potřebné údaje, včetně důležitých údajů zákona o rybářství, prováděcí vyhlášky a stanov. Toto se týká i znalosti zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
 
1. Úřední hodiny MO Zbraslav
V měsíci lednu: každé úterý a čtvrtek od 13.00 do 17.00 hod. V únoru a v březnu každé úterý a čtvrtek od 14.00 do 17.00 hod. Další měsíce pouze třetí čtvrtek od 15.00 až 16.30 hod, 21.4.,19.5.,
16.6.,21.7.,15.9.,20.10. V listopadu třetí úterý 15.11. Srpen dovolená. Prosinec: každé úterý
a čtvrtek od 14.00 do 17.00 mimo svátek.
Každý třetí čtvrtek v měsíci se konají pravidelné schůze výboru MO. Splnění členských povinností, odevzdání úlovkových lístků, zaplacení členských známek a poplatků za neodpracovanou brigádu vč. nové povolenky si můžete vyřídit již v prosinci na příští rok. Řádně vyplněný úlovkový lístek, včetně sumáře, je nutno odevzdat do 15. ledna 2016. Upozorňujeme na změny v rybářském řádu.

2. Výroční členská schůze MO - se uskuteční dne 19. 3. 2016 v 8,30 hod. v restauraci U Přístavu, U Malé řeky 623

3. Rybářské brigády
Budou vždy v době od 7.00 až 12.00 hod. (sraz a zápis v kanceláři MO U Malé řeky 622) 12.3., 16.4. a 21.5. 2016  (další termíny nejsou uvažovány).
Upozorňujeme členy, že brigády v jiných místech (Modřany, Vrané, Lipence) jsou omezeny. Doporučujeme pracovní oděv, rukavice.
Brigádnická povinnost, nebo zaplacení Kč 400,--  v roce 2016 se vztahuje na všechny členy, kteří se narodili v roce 1953 a výše, kromě členů ZTP a žen.

4. Školení nových členů – rok 2016
Proběhne v těchto  termínech 23.1.,20.2.,19.3.,23.4.2016 v budově MO Zbraslav od 14,00 hodin.

5. Dětské rybářské závody
Se tradičně uskuteční na Malé řece v neděli dne 29.5. 2016
Bližší údaje na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz. MO si vyhrazuje právo změny termínu a místa konání závodu, včetně případného zrušení. Před a během závodů je revír uzavřen.

6. Závody dospělých
Po zkušenosti z minulých let se uskuteční závody dospělých na Malé řece v sobotu dne 28.5.2016.
Další podrobnosti na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz. MO si vyhrazuje právo změny termínu a místa konání závodů, včetně případného zrušení. Před závody a během závodů je revír uzavřen.

7. Pravidelné peněžní příspěvky zápisné, členské známky, brigády
dospělí 200,-- Kč, 400,- Kč, 400,- Kč (10 hod)
mládež 16 až 18 let 50,- Kč 200,- Kč, 200,- Kč (5 hod)
děti do 15 let 50,- Kč, 100,- Kč,
Je umožněno členům, kteří nechtějí a nebudou v novém roce lovit, zaplatit pouze udržovací poplatek (členskou známku). Náhradu za brigádu již neplatí. Ceny povolenek na rok 2016: vývěska MO Zbraslav a www.rybari-zbraslav.cz.

8. Telefon a www.
Do kanceláře MO Zbraslav v úředních hodinách: tlf. 257 92 25 25,
Adresa: ČRS z.s., MO Zbraslav, U Malé řeky 622, Praha - Zbraslav, PSČ 156 00
Internet: MÁME WEBOVOU STRÁNKU: www.rybari-zbraslav.cz,
E-mailová adresa: rybari.zbraslav@seznam.cz, rybarizbraslav@seznam.cz, (platí obě)

9. Zájezd
Otázka případného zájezdu bude řešena v průběhu roku 2016. Bližší informace na výroční schůzi v r. 2016, na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz.

10. Úleva důchodcům, kteří do konce roku 2015 dosáhli věku 70. let:
I nadále platí rozhodnutí VČS z roku 2008, že členové narození v roce 1945 a starší obdrží v roce 2016 slevu na jednu, kteroukoliv povolenku ve výši Kč 250,-.

11. Místa pro hendikepované rybáře
Na revíru V7A Malá řeka jsou vytvořena pro hendikepované rybáře u parkoviště vedle komunikace K Přehradám. Nejedná se o vyhrazená místa.

12. Soupis revírů vydaný pro rok 2016 je platný 2 roky a proto si jej ponechte i pro rok 2017. K dispozici budou případné dodatky, které obdržíte s povolenkou.
                                                                              
 
Výbor MO ČRS Zbraslav

OBĚŽNÍK MO ČRS Praha - Zbraslav pro rok 2015

     Vážení rybáři,
tímto oběžníkem Vás informujeme o důležitých skutečnostech, plánech a termínech naší MO a upozorňujeme na změny a povinnosti spojené s výkonem rybářského práva. Důrazně upozorňujeme na pečlivé prostudování Rybářského řádu a popisů jednotlivých revírů ČRS, kde jsou uvedeny i další potřebné údaje, včetně důležitých údajů zákona o rybářství, prováděcí vyhlášky a stanov. Toto se týká i znalosti zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

1. Úřední hodiny MO Zbraslav 2015
V měsíci lednu: každé úterý, středa a čtvrtek od 13.00 do 17.00 hod. V únoru: každé úterý a čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod. Březen, duben: úterý 15.00 až 17.00 hod. Květen až listopad: druhé a čtvrté úterý v měsíci 15.00 až 17.00 hod. Srpen dovolená. Prosinec: 8.12, 10.12, 15.12, 22.12. 2015
Každý třetí čtvrtek v měsíci se konají pravidelné schůze výboru MO, v tento den končí úřední hodiny o hodinu dříve (16.00 hod.). Splnění členských povinností, odevzdání úlovkových lístků, zaplacení členských známek a poplatků za neodpracovanou brigádu vč. nové povolenky si můžete vyřídit již v prosinci na příští rok. Řádně vyplněný úlovkový lístek, včetně sumáře, je nutno odevzdat do 15. ledna 2015. Upozorňujeme na změny v rybářském řádu.

2. Výroční členská schůze MO
Se uskuteční dne 28.3.2015 v 8,30 hod. v restauraci U Lišků,
Žitavského 495

3. Rybářské brigády
Budou vždy v době od 7.00 až 12.00 hod. (sraz a zápis v kanceláři MO U Malé řeky 622)
21.3., 18.4. a 16.5. 2015 (další termíny nejsou uvažovány)
Upozorňujeme členy, že brigády v jiných místech (Modřany, Vrané, Lipence) jsou omezeny.
Doporučujeme pracovní oděv, rukavice.
Brigádnická povinnost, nebo zaplacení Kč 400,-- v roce 2015 se vztahuje na všechny členy, kteří se narodili v roce 1953 a výše, kromě členů ZTP a žen.

4. Školení nových členů – rok 2015
Proběhne v těchto termínech 24.1.,21.2.,21.3.,25.4.2015 v budově MO Zbraslav od 14,00 hodin.

5. Dětské rybářské závody
Se tradičně uskuteční na Malé řece dne 24.5. 2015
Bližší údaje na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz. MO si vyhrazuje právo změny termínu a místa konání závodu, včetně případného zrušení. Před a během závodů je revír uzavřen.

6. Závody dospělých
Po zkušenosti z minulých let se uskuteční závody dospělých na Malé řece dne 23.5.2015.
Další podrobnosti na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz. MO si vyhrazuje právo změny termínu a místa konání závodu, včetně případného zrušení. Před závody a během závodů je revír uzavřen.

7. Pravidelné peněžní příspěvky zápisné, členské známky, brigády
dospělí 200,-- Kč, 400,- Kč, 400,- Kč (10 hod)
mládež 16 až 18 let 50,- Kč 200,- Kč, 200,- Kč (5 hod)
děti do 15 let 50,- Kč, 100,- Kč,
Je umožněno členům, kteří nechtějí a nebudou v novém roce lovit, zaplatit pouze udržovací poplatek (člen. známku). Náhradu za brigádu již neplatí. Ceny povolenek na rok 2015: vývěska MO Zbraslav a www.rybari-zbraslav.cz.

8. Telefon a www
Do kanceláře MO Zbraslav v úředních hodinách: 
Tel.: 257 92 25 25,
Adresa: ČRS MO Zbraslav, U Malé řeky 622, Praha - Zbraslav, PSČ 156 00
E-mailová adresa: rybarizbraslav@seznam.cz

9. Zájezd
Otázka případného zájezdu bude řešena v průběhu roku 2015. Bližší informace na výroční schůzi v r. 2015, na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz.

10. Úleva důchodcům, kteří do konce roku 2014 dosáhli věku 70. let:
I nadále platí rozhodnutí VČS z roku 2008, že členové narození v roce 1944 a starší obdrží v roce 2015 slevu na jednu kteroukoliv povolenku ve výši Kč 250,-.

11. Místa pro hendikepované rybáře
Na revíru V7A Malá řeka jsou vytvořena pro hendikepované rybáře u parkoviště vedle komunikace K Přehradám. Nejedná se o vyhrazená místa.

12. Soupis revírů vydaný pro rok 2014 je platný 2 roky
a proto si jej ponechte i pro rok 2015. K dispozici jsou dodatky, které obdržíte s povolenkou.

Výbor MO ČRS Zbraslav

 
 
Všechna práva vyhrazena: ČRS MO Zbraslav © 2017 - AKTUALIZACE 20.07.2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky