Oběžník - ČRS MO Zbraslav

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Oběžník

INFORMACE
OBĚŽNÍK ČRS z.s. MO Zbraslav pro rok 2018
 
Vážení rybáři,
tímto oběžníkem Vás informujeme o důležitých skutečnostech, plánech a termínech naší MO a upozorňujeme na změny a povinnosti spojené s výkonem rybářského práva. Důrazně upozorňujeme na pečlivé prostudování Rybářského řádu a popisů jednotlivých revírů ČRS, kde jsou uvedeny i další potřebné údaje, včetně důležitých údajů zákona o rybářství, prováděcí vyhlášky a stanov. Toto se týká i znalosti zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
 
1. Úřední hodiny MO Zbraslav
V měsíci lednu: každé úterý, středa a čtvrtek od 14.15 do 17.00 hod. V únoru a březnu každé úterý a čtvrtek od 14.15 do 17.00 hod., v dubnu každý čtvrtek od 14.15 do 17.00 hod. Květen, červen a červenec první (1) a třetí (3) čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod. Srpen dovolená. Září a říjen třetí (3) čtvrtek v měsíci od 15.00 do 17.00 hod., listopad prví (1) a třetí (3) čtvrtek v měsíci od 14.15 do 17.00 hod., prosinec každé úterý a čtvrtek od 14.15 do 17.00 mimo svátek.
Každý třetí čtvrtek v měsíci se konají pravidelné schůze výboru MO-úřední hodiny jsou pouze do 16.00h.. Splnění členských povinností, odevzdání úlovkových lístků, zaplacení členských známek a poplatků za neodpracovanou brigádu vč. nové povolenky si můžete vyřídit již v prosinci na příští rok. Řádně vyplněný úlovkový lístek, včetně sumáře, je nutno odevzdat do 15. ledna 2018. Upozorňujeme na změny v rybářském řádu.
 
2. Výroční členská schůze MO - se uskuteční dne 24. 3. 2018 v 8,30 hod. v restauraci U Přístavu, U Malé řeky 623, Praha-Zbraslav
 
3. Rybářské brigády
Budou vždy v době od 7.00 až 12.00 hod. (sraz a zápis v kanceláři MO U Malé řeky 622) ve dnech
7.4., 21.4. a 19.5. 2018 (další termíny nejsou uvažovány)
Upozorňujeme členy, že brigády v jiných místech (Modřany, Vrané, Lipence) jsou omezeny.
Doporučujeme pracovní oděv, rukavice.
Brigádnická povinnost, nebo zaplacení 400,-- Kč  v roce 2018 se vztahuje na všechny členy, kteří se narodili v roce 1955 a výše, kromě členů ZTP a žen. Mládež platí 200,-- Kč.
 
4. Školení nových členů – rok 2018
Proběhne v těchto termínech 20.1.,17.2.,17.3.2018 v budově MO Zbraslav od 14,00 hodin.
 
5. Dětské rybářské závody
Se tradičně uskuteční na Malé řece v neděli dne 27.5. 2018
Bližší údaje na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz. MO si vyhrazuje právo změny termínu a místa konání závodu, včetně případného zrušení. Před a během závodů je revír uzavřen.
 
6. Závody dospělých
Po zkušenosti z minulých let se uskuteční závody dospělých na Malé řece v sobotu dne 26.5.2018.
Další podrobnosti na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz. MO si vyhrazuje právo změny termínu a místa konání závodů, včetně případného zrušení. Před závody a během závodů je revír uzavřen.
 
7. Pravidelné peněžní příspěvky zápisné, členské známky, brigády
dospělí 200,- Kč, 500,- Kč, 400,- Kč (10 hod) – došlo ke zvýšení členského příspěvku o 100,- Kč
mládež 16 až 18 let 50,- Kč 200,- Kč, 200,- Kč (5 hod)
děti do 15 let 50,- Kč, 100,- Kč,
Je umožněno členům, kteří nechtějí a nebudou v novém roce lovit, zaplatit pouze udržovací poplatek (členskou známku). Náhradu za brigádu již neplatí. Ceny povolenek na rok 2018: vývěska MO Zbraslav a www.rybari-zbraslav.cz.
 
8. Telefon a www.
Do kanceláře MO Zbraslav v úředních hodinách: tlf. 257 92 25 25,
Adresa: ČRS z.s., MO Zbraslav, U Malé řeky 622, Praha - Zbraslav, PSČ 156 00
Internet: MÁME WEBOVOU STRÁNKU: www.rybari-zbraslav.cz,
E-mailová adresa: rybari.zbraslav@seznam.cz,
 
9. Zájezd
Otázka případného zájezdu bude řešena v průběhu roku 2018. Bližší informace na výroční schůzi v r. 2018, na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz.
 
10. Úleva důchodcům, kteří do konce roku 2017 dosáhli věku 70. let:
I nadále platí rozhodnutí VČS z roku 2008, že členové narození v roce 1947 a starší obdrží v roce 2018 slevu na jednu, kteroukoliv povolenku ve výši Kč 250,-.
11. Místa pro hendikepované rybáře
Na revíru V7A Malá řeka jsou vytvořena pro hendikepované rybáře u parkoviště vedle komunikace K Přehradám. Nejedná se o vyhrazená místa.
 
12. V roce 2018 pokračuje akce První povolenka pro děti do 15 let zdarma. Jedná se o mimopstruhovou povolenku USMP v ceně 300,- Kč nebo příspěvek v této výši na povolenku dle přání.                                                        
 
Výbor MO ČRS Zbraslav
 
 
Všechna práva vyhrazena: ČRS MO Zbraslav © 2018 - AKTUALIZACE 01.10.2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky