Prodej povolenek pro rok 2023

Prodej povolenek k lovu ryb pro rok 2023 bude zahájen dne 1.12.2022 v úředních hodinách v klubovně MO ČRS Zbraslav. Ceny, termíny brigád a školení pro rok 2023 jsou uvedeny v oběžníku a v jednotlivých rubrikách a také v ceníku na našich www stránkách. Výbor MO ČRS Zbraslav

Informace – upozornění pro členy ČRS MO – Zbraslav

Výbor MO ČRS – Zbraslav žádá své členy, aby si dávali pozor na včasné zaplacení příspěvků a včasné odevzdání povolenky k lovu. Výtažek ze stanov ČRS § 3 odst. 11 Členství zaniká: a) vystoupením, b) zrušením členství pro nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku podle § 3 odst. 5 písm. b) do konce dubna příslušného roku, c) vyloučením, … Číst dál

Informace o kárném řízení při zadržení povolenky k lovu ryb

Od 1.1.2022 nabyly účinnosti nové STANOVY a JEDNACÍ ŘÁD ČRS z.s., kde je nově upraveno řízení při zadržení povolenky k lovu ryb rybářskou stráží. V případě zadržení povolenky k lovu ryb rybářskou stráží se rybář dopustil kárného provinění a řízení o tomto provinění rozhoduje příkazce územního svazu v němž je MO ČRS, jejíž je rybář členem, sdružena. V případě MO … Číst dál