Další nové revíry

Informace pro rybáře : Český rybářský svaz z.s., Územní svaz města Prahy získal pro sportovní rybolov další rybářské revíry a to Drásov a Královský rybník blíže viz:

http://www.rybaripraha.cz/obsah/zarybn-n-mimopstruhov-vody-401-204-vd-dr-sov-pra-sk-mi-ryb-i
http://www.rybaripraha.cz/obsah/na-nov-m-pra-sk-m-rev-ru-401-208-kr-lovsk-rybn-k-se-sportovn-rybolov-zahajuje-u-ve-tvrtek-5-7