Informace o kárném řízení při zadržení povolenky k lovu ryb

Od 1.1.2022 nabyly účinnosti nové STANOVY a JEDNACÍ ŘÁD ČRS z.s., kde je nově upraveno řízení při zadržení povolenky k lovu ryb rybářskou stráží.

V případě zadržení povolenky k lovu ryb rybářskou stráží se rybář dopustil kárného provinění a řízení o tomto provinění rozhoduje příkazce územního svazu v němž je MO ČRS, jejíž je rybář členem, sdružena. V případě MO ČRS Zbraslav je to Územní svaz ČRS hl.m. Prahy, konkrétně Ing. Jan Hipmann. MO ČRS Zbraslav je pouze informována o pravomocném rozhodnutí kárného řízení. Proto v případě dotazů se obracejte na shora uvedeného příkazce a nikoliv na naší MO.

Pro informaci uvádíme odkaz na sazebník kárných opatření viz. Změny Stanov a Jednacího řádu od 1.1.2022 (rybsvaz.cz)

Výbor MO ČRS z.s. Zbraslav