Informace pro rybáře

Termíny brigád a Výroční členské schůze budou zveřejněny na webových stránkách v druhé polovině června tohoto roku. Jako náhradu za dětské rybářské závody výbor MO uspořádá na podzim Rybářský dětský den. Termín a bližší informace budou též vyvěšeny na webových stránkách v druhé polovině června