Oběžník ČRS z.s. MO Zbraslav 2019

Vážení rybáři, tímto oběžníkem Vás informujeme o důležitých skutečnostech, plánech a termínech naší MO a upozorňujeme na změny a povinnosti spojené s výkonem rybářského práva. Důrazně upozorňujeme na pečlivé prostudování Rybářského řádu a popisů jednotlivých revírů ČRS, kde jsou uvedeny i další potřebné údaje, včetně důležitých údajů zákona o rybářství, prováděcí vyhlášky a stanov. Toto se týká i znalosti zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

1. Úřední hodiny MO Zbraslav v roce 2019V měsíci lednu: každé úterý, středa a čtvrtek od 14.15 do 17.00 hod. V únoru a březnu každé úterý a čtvrtek od 14.15 do 17.00 hod., v dubnu každý čtvrtek od 14.15 do 17.00 hod. Květen, červen a červenec první (1) a třetí (3) čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod. Srpen dovolená. Září a říjen třetí (3) čtvrtek v měsíci od 15.00 do 16.00 hod., listopad třetí (3) čtvrtek v měsíci od 15 do 16.00 hod., prosinec každé úterý a čtvrtek od 14.15 do 17.00 mimo svátek. 
Řešení mimořádných událostí ohledně povolenek je možné po telefonické dohodě p. Světničková mob. 777 124 840.
Každý třetí čtvrtek v měsíci se konají pravidelné schůze výboru MO-úřední hodiny jsou pouze do 16.00h.. Splnění členských povinností, odevzdání úlovkových lístků, zaplacení členských známek a poplatků za neodpracovanou brigádu vč. nové povolenky si můžete vyřídit již v prosinci na příští rok. Řádně vyplněný úlovkový lístek, včetně sumáře, je nutno odevzdat do 15. ledna 2019. Upozorňujeme na změny v ryb. řádu. 

2. Výroční členská schůze MO – se uskuteční dne 23. 3. 2019 v 8,30 hod. v restauraci U Přístavu, U Malé řeky 623, Praha – Zbraslav 

3. Rybářské brigády
Budou vždy v době od 7.00 až 12.00 hod. (sraz a zápis v kanceláři MO U Malé řeky 622) ve dnech 6.4., 20.4. a 18.5. 2019 (další termíny nejsou uvažovány)Upozorňujeme členy, že brigády v jiných místech (Modřany, Vrané, Lipence,….) jsou omezeny.Doporučujeme pracovní oděv, rukavice.Brigádnická povinnost, nebo zaplacení 400,- Kč  v roce 2019 se vztahuje na všechny členy, kteří se narodili v roce 1956 a výše, kromě členů ZTP a žen. Mládež platí 200,- Kč. 

4. Školení nových členů – rok 2019
Proběhne v těchto termínech 19.1.,16.2.,16.3.2019 v budově MO Zbraslav od 14,00 hodin. Mimo tyto termíny možnost školení po telefonické domluvě, p. Vytiska mob. 723 135 331 

5. Dětské rybářské závody
Se tradičně uskuteční na Malé řece v neděli dne 26.5. 2019 Bližší údaje na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz. MO si vyhrazuje právo změny termínu a místa konání závodu, včetně případného zrušení. Před a během závodů je revír uzavřen. 

6. Závody dospělých
Po zkušenosti z minulých let se uskuteční závody dospělých na Malé řece v sobotu dne 25.5.2019. Další podrobnosti na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz MO si vyhrazuje právo změny termínu a místa konání závodů, včetně případného zrušení. Před závody a během závodů je revír uzavřen. 

7. Pravidelné peněžní příspěvky zápisné, členské známky, brigády
– dospělí 200,- Kč, 500,- Kč, 400,- Kč (10 hod)
– mládež 16 až 18 let 50,- Kč 200,- Kč, 200,- Kč (5 hod)
– děti do 15 let 50,- Kč, 100,- Kč
Je umožněno členům, kteří nechtějí a nebudou v novém roce lovit, zaplatit pouze udržovací poplatek (členskou známku). Náhradu za brigádu již neplatí. Ceny povolenek na rok 2019: vývěska MO Zbraslav a www.rybari-zbraslav.cz, došlo k úpravě cen některých povolenek. 

8. Telefon a www.
Do kanceláře MO Zbraslav bylo zrušeno telefonické spojení na pevnou linku, možnost telefonického spojení na mobilní telefony členů výboru uvedených na www. stránkách
Adresa: ČRS z.s., MO Zbraslav, U Malé řeky 622, Praha – Zbraslav, PSČ 156 00
Internet: MÁME WEBOVOU STRÁNKU: www.rybari-zbraslav.cz
E-mailová adresa: rybari.zbraslav@seznam.cz, rozhodující komunikační spojení 

9. Zájezd
Otázka případného zájezdu bude řešena v průběhu roku 2019. Bližší informace na výroční schůzi v r. 2019, na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz. 

10. Úleva důchodcům, kteří do konce roku 2018 dosáhli věku 70. let
I nadále platí rozhodnutí VČS z roku 2008, že členové narození v roce 1948 a starší obdrží v roce 2019 slevu na jednu, kteroukoliv povolenku ve výši Kč 250,-. 

11. Místa pro hendikepované rybáře
Na revíru V7A Malá řeka jsou vytvořena pro hendikepované rybáře u parkoviště vedle komunikace K Přehradám. Nejedná se o vyhrazená místa. 

12. V roce 2019 pokračuje akce První povolenka pro děti do 15 let zdarma. Jedná se o mimopstruhovou povolenku USMP v ceně 300,- Kč nebo příspěvek v této výši na povolenku dle přání.

Výbor MO ČRS Zbraslav