Oběžník ČRS z.s. MO Zbraslav 2024

Vážení rybáři,

tímto oběžníkem Vás informujeme o důležitých skutečnostech, plánech a termínech naší MO. Důrazně upozorňujeme na pečlivé prostudování Rybářského řádu a popisů jednotlivých revírů ČRS, kde jsou uvedeny i další potřebné údaje, včetně důležitých údajů zákona o rybářství, prováděcí vyhlášky a stanov. Toto se týká i znalosti zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

1. Úřední hodiny MO Zbraslav v roce 2024

V měsíci lednu: každé úterý, středa a čtvrtek od 15.00 do 18.00 hod. V únoru a březnu každé úterý a čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod.. V dubnu každý čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod.. Květen, červen a červenec, první (1) čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod. a třetí (3) čtvrtek od 15.00 do 16.30 hod. Srpen dovolená. Září, říjen a listopad třetí (3) čtvrtek od 15.00 do 16.30 hod. Prosinec každé úterý a čtvrtek od 15.00 do 17.00 mimo svátek. Řešení mimořádných událostí ohledně povolenek je možné po telefonické dohodě pí. Světničková mob. 777 124 840. Každý třetí čtvrtek v měsíci se konají pravidelné schůze výboru MO,úřední hodiny jsou pouze do 16.30 hod. Splnění členských povinností, odevzdání úlovkových lístků, zaplacení členských známek a poplatků za neodpracovanou brigádu vč. nové povolenky si můžete vyřídit již v prosinci na příští rok.

2. Výroční členská schůze MO se uskuteční v sobotu dne 23.března 2024v 8,30 hod. v restauraci U Přístavu, U Malé řeky 623, Praha – Zbraslav

3. Rybářské brigády

Budou vždy v době od 8.00 až 13.00 hod. (sraz a zápis v kanceláři MO U Malé řeky 622) ve dnech

20.4. a 11.5. 2024, případný termín podzimní brigády bude včas oznámen na webu MO.

Upozorňujeme členy, že brigády v jiných místech (Modřany, Vrané, Lipence,) jsou omezeny. Doporučujeme pracovní oděv, rukavice, nářadí je zajištěno.

Brigádnická povinnost, nebo zaplacení 500,– Kč  v roce 2024 se vztahuje na všechny členy, kteří se narodili v roce 1961 a výše, kromě členů ZTP a žen. Mládež platí 250,– Kč.

4. Školení nových členů

Proběhne v těchto termínech-sobota 20.1.,17.2.,23.3. 2024 v budově MO Zbraslav od 09.00 hodin. Mimo tyto termíny možnost školení po telefonické domluvě, p Jelínek 602 211 723

5. Dětské rybářské závody

Se tradičně uskuteční na Malé řece koncem května 2024, termín bude upřesněn. Bližší údaje na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz. Před a během závodů je revír uzavřen.

6. Závody dospělých

Závody dospělých se uskuteční na Malé řece den před závody dětí. Termín bude upřesněn. Další podrobnosti na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz.

7. Pravidelné peněžní příspěvky zápisné, členské známky, brigády

dospělí 200,- Kč, 700,- Kč, 500,- Kč (10 hod),
mládež 16 až 18 let 50,- Kč 300,- Kč, 250,- Kč (5 hod),
děti do 15 let 50,- Kč, 150,- Kč,

Je umožněno členům, kteří nechtějí a nebudou v novém roce lovit, zaplatit pouze udržovací poplatek (členskou známku). Náhradu za brigádu již neplatí.

Ceny povolenek na rok 2024 vývěska MO Zbraslav a www.rybari-zbraslav.cz.

8. Telefon a www.

Možnost telefonického spojení na mobilní telefony členů výboru uvedených na www. stránkách
Adresa: ČRS z.s., MO Zbraslav, U Malé řeky 622, Praha – Zbraslav, PSČ 156 00
Internet:  www.rybari-zbraslav.cz,
E- mailová adresa: rybari.zbraslav@seznam.cz, jedná se o rozhodující komunikační spojení

9. Úleva důchodcům, kteří do konce roku 2023 dosáhli věku 70. let:

I nadále platí rozhodnutí VČS z roku 2008, že členové narození v roce 1953 a starší obdrží v roce 2024 slevu na jednu kteroukoliv povolenku ve výši Kč 250,-.

10. Místa pro hendikepované rybáře

Na revíru V7A Malá řeka jsou vytvořena pro hendikepované rybáře u parkoviště vedle komunikace K Přehradám. Nejedná se o vyhrazená místa.

11. V roce 2024 pokračuje akce První povolenka pro děti do 15 let zdarma. Jedná se o mimo pstruhovou povolenku USMP v ceně 300,- Kč nebo příspěvek v této výši na povolenku dle přání.                    

12.Upozornění na povinnost odevzdání výkazu úlovků do 15.1.2024 a povinnost zaplacení členských známek do 30.4.2024. Nedodržení může být důvodem ukončení členství v ČRS.           

Důležité:

Rybáře, kteří budou chtít lovit na Orlíku, Trnávce, Račicích a pstruhové Moravě 24, upozorňujeme, že na těchto revírech budou platit pouze celosvazové, celorepublikové a místní povolenky. Od roku 2024 tedy nebudou na revírech Republikové rady ČRS (ÚN Orlík, ÚN Trnávka, VK Račice a Morava 24) platit územní povolenky žádného ÚS ČRS.

Výbor MO ČRS z.s. Zbraslav