Oběžník ČRS z.s. MO Zbraslav 2021

Vážení rybáři,

tímto oběžníkem Vás informujeme o důležitých skutečnostech, plánech a termínech naší MO a upozorňujeme na změny a povinnosti spojené s výkonem rybářského práva. Důrazně upozorňujeme na pečlivé prostudování Rybářského řádu a popisů jednotlivých revírů ČRS, kde jsou uvedeny i další potřebné údaje, včetně důležitých údajů zákona o rybářství, prováděcí vyhlášky a stanov. Toto se týká i znalosti zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

1. Úřední hodiny MO Zbraslav v roce 2021
V měsíci lednu: každé úterý, středa a čtvrtek od 15.00 do 18.00 hod. V únoru a březnu každé úterý a čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod., v dubnu každý čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod. Květen, červen a červenec první (1) a třetí (3) čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod. Srpen dovolená. Září a říjen třetí (3) čtvrtek v měsíci od 15.00 do 16.00 hod., listopad třetí (3) čtvrtek v měsíci od 15 do 16.00 hod., prosinec každé úterý a čtvrtek od 15.00 do 17.00 mimo svátek. Řešení mimořádných událostí ohledně povolenek je možné po telefonické dohodě pí. Světničková mob. 777 124 840. Každý třetí čtvrtek v měsíci se konají pravidelné schůze výboru MO-úřední hodiny jsou pouze do 16.30 hod. Splnění členských povinností, odevzdání úlovkových lístků, zaplacení členských známek a poplatků za neodpracovanou brigádu vč. nové povolenky si můžete vyřídit již v prosinci na příští rok. Řádně vyplněný úlovkový lístek, včetně sumáře, je nutno odevzdat do 15. ledna 2021.

2. Výroční členská schůze MO se uskuteční dne 20.3.2021 v 8,30 hod. v restauraci U Přístavu,
U Malé řeky 623, Praha – Zbraslav

3. Rybářské brigády

Budou vždy v době od 7.00 až 12.00 hod. (sraz a zápis v kanceláři MO U Malé řeky 622) ve dnech
27.3., 17.4. a 15.5. 2021, případný termín podzimní brigády bude včas oznámen na webu MO.
Upozorňujeme členy, že brigády v jiných místech (Modřany, Vrané, Lipence,….) jsou omezeny.
Doporučujeme pracovní oděv, rukavice, nářadí je zajištěno.
Brigádnická povinnost, nebo zaplacení 400,– Kč  v roce 2021 se vztahuje na všechny členy, kteří se narodili v roce 1958 a výše, kromě členů ZTP a žen. Mládež platí 200,– Kč.

4. Školení nových členů
Proběhne v těchto termínech 16.1.,13.2.,13.3. 2021 v budově MO Zbraslav od 14,00 hodin. Mimo tyto termíny možnost školení po telefonické domluvě, p. Vytiska mob.723 135 331

5. Dětské rybářské závody
Se tradičně uskuteční na Malé řece v neděli dne 23.5. 2021
Bližší údaje na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz. MO si vyhrazuje právo změny termínu a místa konání závodu, včetně případného zrušení. Před a během závodů je revír uzavřen.

6. Závody dospělých
Po zkušenosti z minulých let se uskuteční závody dospělých na Malé řece v sobotu dne 22.5.2021.
Další podrobnosti na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz. MO si vyhrazuje právo změny termínu a místa konání závodů, včetně případného zrušení. Před závody a během závodů je revír uzavřen.

7. Pravidelné peněžní příspěvky zápisné, členské známky, brigády
dospělí 200,- Kč, 500,- Kč, 400,- Kč (10 hod)
mládež 16 až 18 let 50,- Kč 200,- Kč, 200,- Kč (5 hod)
děti do 15 let 50,- Kč, 100,- Kč,

Je umožněno členům, kteří nechtějí a nebudou v novém roce lovit, zaplatit pouze udržovací poplatek (členskou známku). Náhradu za brigádu již neplatí. Ceny povolenek na rok 2021: vývěska MO Zbraslav a www.rybari-zbraslav.cz, došlo k úpravě cen některých povolenek.

8. Telefon a www
Možnost telefonického spojení na mobilní telefony členů výboru uvedených na www. stránkách
Adresa: ČRS z.s., MO Zbraslav, U Malé řeky 622, Praha – Zbraslav, PSČ 156 00
Internet: MÁME WEBOVOU STRÁNKU: www.rybari-zbraslav.cz
E-mailová adresa: rybari.zbraslav@seznam.cz, rozhodující komunikační spojení

9. Úleva důchodcům, kteří do konce roku 2020 dosáhli věku 70. let:

I nadále platí rozhodnutí VČS z roku 2008, že členové narození v roce 1950 a starší obdrží v roce 2021 slevu na jednu kteroukoliv povolenku ve výši Kč 250,-.

10. Místa pro hendikepované rybáře
Na revíru V7A Malá řeka jsou vytvořena pro hendikepované rybáře u parkoviště vedle komunikace K Přehradám. Nejedná se o vyhrazená místa.

11. V roce 2021 pokračuje akce První povolenka pro děti do 15 let zdarma. Jedná se o mimopstruhovou povolenku USMP v ceně 300,- Kč nebo příspěvek v této výši na povolenku dle přání.

12. Termíny akcí i další činnost MO Zbraslav může být ovlivněna okolnostmi s výskytem a přítomností COVID 19. Sledujte web MO Zbraslav.                    

Výbor MO ČRS Zbraslav