Oběžník ČRS z.s. MO Zbraslav 2022

Vážení rybáři,

tímto oběžníkem Vás informujeme o důležitých skutečnostech, plánech a termínech naší MO a upozorňujeme na změny a povinnosti spojené s výkonem rybářského práva. Důrazně upozorňujeme na pečlivé prostudování Rybářského řádu a popisů jednotlivých revírů ČRS, kde jsou uvedeny i další potřebné údaje, včetně důležitých údajů zákona o rybářství, prováděcí vyhlášky a stanov. Toto se týká i znalosti zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

1. Úřední hodiny MO Zbraslav v roce 2022

V měsíci lednu: každé úterý, středa a čtvrtek od 15.00 do 18.00 hod. V únoru a březnu každé úterý a čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod., v dubnu každý čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod. Květen, červen a červenec první (1) čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod a třetí (3) čtvrtek od 15.00 do 16,45 hod. Srpen dovolená. Září a říjen a listopad třetí (3) čtvrtek od 16.00 do 16.45 hod, prosinec každé úterý a čtvrtek od 15.00 do 17.00 mimo svátek. Řešení mimořádných událostí ohledně povolenek je možné po telefonické dohodě pí. Světničková mob. 777 124 840. Každý třetí čtvrtek v měsíci se konají pravidelné schůze výboru MO,úřední hodiny jsou pouze do 16.45 hod. Splnění členských povinností, odevzdání úlovkových lístků, zaplacení členských známek a poplatků za neodpracovanou brigádu vč. nové povolenky si můžete vyřídit již v prosinci na příští rok. Řádně vyplněný úlovkový lístek, včetně sumáře, je nutno odevzdat do 15. ledna 2022.

2. Výroční členská schůze MO se uskuteční dne 19.3.2022 v 8,30 hod. v restauraci U Přístavu, U Malé řeky 623, Praha – Zbraslav

3. Rybářské brigády

Budou vždy v době od 7.00 až 12.00 hod. (sraz a zápis v kanceláři MO U Malé řeky 622) ve dnech 26.3., 16.4. a 21.5. 2022, případný termín podzimní brigády bude včas oznámen na webu MO.
Upozorňujeme členy, že brigády v jiných místech (Modřany, Vrané, Lipence,….) jsou omezeny.
Doporučujeme pracovní oděv, rukavice, nářadí je zajištěno.

4. Školení nových členů

Proběhne v těchto termínech neděle 23.1.,20.2.,13.3. 2022 v budově MO Zbraslav od 14,00 hodin. Mimo tyto termíny možnost školení po telefonické domluvě, pp. Vytiska mob.723 135 331, Jelínek 602 211 723

5. Dětské rybářské závody

Se tradičně uskuteční na Malé řece v neděli dne 29.5. 2022
Bližší údaje na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz. MO si vyhrazuje právo změny termínu a místa konání závodu, včetně případného zrušení s ohledem na COVID 19. Před a během závodů je revír uzavřen.

6. Závody dospělých

Po zkušenosti z minulých let se uskuteční závody dospělých na Malé řece v sobotu dne 28.5.2022 před závody dětí. Další podrobnosti na vývěsce MO a na webové stránce www.rybari-zbraslav.cz. MO si vyhrazuje právo změny termínu a místa konání závodů, včetně případného zrušení s ohledem na COCID 19. Před závody a během závodů je revír uzavřen.

7. Pravidelné peněžní příspěvky zápisné, členské známky, brigády

dospělí 200,- Kč, 500,- Kč, 500,- Kč (10 hod), změna ceny za brigádu
mládež 16 až 18 let 50,- Kč 200,- Kč, 250,- Kč (5 hod), změna ceny za brigádu
děti do 15 let 50,- Kč, 100,- Kč,

Je umožněno členům, kteří nechtějí a nebudou v novém roce lovit, zaplatit pouze udržovací poplatek (členskou známku). Náhradu za brigádu již neplatí. Ceny povolenek na rok 2022: vývěska MO Zbraslav a www.rybari-zbraslav.cz, došlo úpravě cen některých povolenek..

8. Telefon a www.

Možnost telefonického spojení na mobilní telefony členů výboru uvedených na WWW stránkách
Adresa: ČRS z.s., MO Zbraslav, U Malé řeky 622, Praha – Zbraslav, PSČ 156 00
Internet: MÁME WEBOVOU STRÁNKU, www.rybari-zbraslav.cz, E- mailová adresa: rybari.zbraslav@seznam.cz, jedná se o rozhodující komunikační spojení

9. Úleva důchodcům, kteří do konce roku 2021 dosáhli věku 70. let:

I nadále platí rozhodnutí VČS z roku 2008, že členové narození v roce 1950 a starší obdrží v roce 2022 slevu na jednu kteroukoliv povolenku ve výši Kč 250,-.

10. Místa pro hendikepované rybáře

Na revíru V7A Malá řeka jsou vytvořena pro hendikepované rybáře u parkoviště vedle komunikace K Přehradám. Nejedná se o vyhrazená místa.

11. V roce 2022 pokračuje akce První povolenka pro děti do 15 let zdarma. Jedná se o mimopstruhovou povolenku USMP v ceně 300,- Kč nebo příspěvek v této výši na povolenku dle přání.                    

12. Termíny akcí i další činnost MO Zbraslav může být ovlivněna okolnostmi spojenými s výskytem a přítomností COVID 19. Sledujte web MO Zbraslav.                    

Výbor MO ČRS Zbraslav