Ostatní poplatky

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2021
DOSPĚLÍ 500 Kč
MLÁDEŽ 16 – 18 LET 200 Kč
DĚTI DO 15 LET 100 Kč
ZÁPISNÉ PRO ROK 2021
DOSPĚLÍ 200 Kč
MLÁDEŽ 16 – 18 LET 50 Kč
DĚTI DO 15 LET 50 Kč
BRIGÁDY „2021“ – cena v případě, že brigády neodpracujete
DOSPĚLÍ (10hod.) 400 Kč
MLÁDEŽ 16 – 18 LET (5hod.) 200 Kč
DĚTI DO 15 LET, ZTP, ŽENY *** 0 Kč

*** Brigádnická povinnost nebo zaplacení 400 Kč se nevztahuje na členy, kteří se narodili před rokem 1958 (včetně) a výše, kromě členů ZTP, dětí do 15ti let věku a žen.
V případě neodpracování brigádní povinnosti je úhrada 40 Kč za neodpracovanou 1 hodinu.