Ostatní poplatky

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2024
Dospělí 700 Kč
Mládež 16 – 18 let 300 Kč
Děti do 15 let 150 Kč
ZÁPISNÉ PRO ROK 2024
Dospělí 200 Kč
Mládež 16 – 18 let 50 Kč
Děti do 15 let 50 Kč
BRIGÁDY „2024“ CENA V PŘÍPADĚ, ŽE BRIGÁDY NEODPRACUJETE (V PLNÉ VÝSI)
Dospělí (10hod.) 500 Kč
Mládež 16 – 18 let (5hod.) 250 Kč
Děti do 15 let, ZTP, ženy *** 0 Kč

*** Brigádnická povinnost, nebo zaplacení se vztahuje na všechny členy, kteří se narodili v roce 1961 (včetně) a výše, kromě členů ZTP, dětí do 15ti let věku a žen.
V případě neodpracování brigádní povinnosti je úhrada 50 Kč za neodpracovanou 1 hodinu.