Přijetí novely vyhlášky č. 197/2004 Sb. (§12)

Vážení rybáři,informujeme Vás o přijetí novely vyhlášky č. 197/2004 Sb. (§ 12), která s platností od 1. dubna 2018 mění denní doby lovu ryb v mimopstruhových rybářských revírech následujícím způsobem:

  • v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září je povoleno lovit ryby od 4 do 24 hodin
  • v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu je povoleno lovit ryby od 5 do 22 hodin

Denní doby lovu ryb v revírech pstruhových zůstávají beze změny.

Blíže viz příloha ZDE