Situace spojená s výskytem Covid-19

VZHLEDEM K SITUACI SPOJENÉ S VÝSKYTEM VIRU COVID – 19, DOPORUČENÍM BRS A VLÁDY dochází k těmto změnám v chodu MO ZBRASLAV

1) S okamžitou platností přerušujeme výdej povolenek na rok 2020
2) Toto rozhodnutí platí do 27.března 2020 včetně
3) Obnovení vydávání povolenek v úterý 31. 3. 2020 dle platných úředních hodin
4) Toto oznámení může být upraveno dle skutečné situace
5) Sledujte web, případně pište an náš email rybari.zbraslav@seznam.cz nebo využijte telefonické spojení na rozhodující členy výboru MO.
S pozdravem výbor MO Zbraslav