Složení výboru

Funkcionáři MO Zbraslav (aktualizace k 27.05.2022)
JMÉNO A PŘÍJMENÍ FUNKCE TELEFON
Zdeněk POKORNÝ předseda +420 606 617 680
JUDr. Vlastimil KARDINÁL místopředseda +420 721 901 845
Petr JELÍNEK jednatel, kronikář, zapisovatel +420 602 211 723
Bc. Aleš HORKÝ pokladní +420 723 531 001
Petr SVĚTNIČKA člen výboru, správa objektu +420 776 498 308
Petr JAREŠ hospodář +420 608 254 444
Václav PALIVEC člen výboru +420 607 283 717
Petr VYTISKA člen výboru +420 723 135 331
Jan KOŽÍŠEK člen výboru +420 605 938 720
+420 257 923 105
Jiří VRÁNEK člen výboru +420 720 670 703
Robert BOLLARDT člen výboru +420 774 693 959
Pavla SVĚTNIČKOVÁ náhradní člen, výdej povolenek +420 777 124 840
Jaroslav ZÁBRANSKÝ předseda dozorčí komise +420 737 257 740
Karel PROKEŠ člen dozorčí komise +420 604 177 127
Petr HENDRYCH člen dozorčí komise +420 604 863 464