Stanovisko MZ k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 a č. 1103

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 a č. 1103 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ve vztahu k rybářství a myslivosti