Výkon rybářského práva v kontextu zpřísnění opatření od 1.3.2021

Vážení rybáři,na základě Usnesení vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 a vyhlášení nouzového stavu Usnesením vlády č. 196 si Vás dovolujeme upozornit, že od pondělí 1. března je pobyt v přírodě povolen pouze v katastru obce, kde má osoba bydliště.Na konkrétní vztah tohoto opatření k možnostem výkonu rybářského práva byl dnes vznesen dotaz na příslušné … Číst dál

Zrušené školení nových členů 13.3.2021

Na základě nově vyhlášeného Nouzového stavu a následných opatření ze dne 26.2.2021 jsme nuceni ZRUŠIT ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ, které se mělo uskutečnit dne 13.3.2021. Náhradní termín je stanoven, pokud to situace s vývojem pandemie Covid-19 umožní, na sobotu 3.4.2021 od 14:00 v Klubovně MO Zbraslav. Sledujte proto naše webové stránky, pokud by došlo k jakékoliv … Číst dál

Stanovisko MZe ČR k výkonu rybářského práva v době nouzového stavu

Stanovisko Ministerstva zemědělství v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví k Usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373 o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021 v souvislosti s epidemií SARS CoV-2  a usnesení vlády č. 1375 o zákazu volného pohybu osob do 10. ledna 2021. S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií SARS … Číst dál

Opatření při vydávání povolenek pro rok 2021 v době nouzového stavu

Na základě potvrzení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 28. 12. 2020 si vás dovolujeme informovat, že v souladu s aktuálními vládními opatřeními mohou místní organizace ČRS prodávat nové povolenky k lovu ryb i přijímat povolenky z roku 2020. Je ale nezbytně nutné dodržovat důsledně opatření, která minimalizují možnost přenosu nákazy koronaviru. Je však nutné zajistit následující body, vyplývající z Usnesení vlády … Číst dál